Заедно срещу трафика на момичета

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Основната цел на проекта е да се засили вниманието на младите жени към проблема: Трафик на жени

Конкретни цели:

С реализирането на проекта ще се повиши информираността на младите жени от гр. Сливен относно опасността от трафик, начините за разпознаване на проблема и институциите, към които могат да изпращат сигнали в случай на възникнал проблем.

Основни дейности:

  • Изработване на 12 пана по темата трафик на жени
  • Провеждане на 12 занятия с ментор на тема Трафик на жени
  • Експониране на паната в 4 местни гимназии
  • Организиране на информационни щандове с материали предоставяни от МКБТХ Сливен

Необходим общ бюджет по пера:

1580 лв., средствата са за:

  • 460 лв. - материали за рисуване
  • 270 лв. - изработка на стативи за експониране
  • 450 лв. - хонорар на ментор за 15 занятия /15Х30лв./
  • 400 лв. - информационни материали /брошури за трафик на жени с размери А5 - 1500 бр. и рекламни плакати с размер А3 - 30 бр.х1,50 лв./

Очаквани резултати:

Повишена информираност по темата Трафик на жени.

790 лв.
са събрани от 1580 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.06.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Неформална група младежи
Адрес на организацията:
гр. Сливен
Лице за контакт:
Йордана Кунчева
Телефон: 0899255290
E-mail: jordana_kuncheva@yahoo.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Младежка банка Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 0888 329 967
E-mail: youthbank.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ